ადმინისტრაციული პერსონალი

ადმინისტრაციული პერსონალი

მაია გურგენიძე

დირექტორი

ლევან გურგენიძე

დირექტორის მოადგილე საოპერაციო მიმართულებით

ნინო ღვინიაშვილი

დირექტორის მოადგილე აკადემიური მიმართულებით

ეკა უფლისაშვილი

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ნანა ჩხატარაშვილი

საქმისმწარმოებელი

ელენე პაპიძე

ბიბლიოთეკის მენეჯერი

დავით ნადირაძე

სოციალური მედიის მენეჯერი

ირმა ბურჯანაძე

ექიმი

კახა ლომჯარია

სამეურნეო მენეჯერი

ნუგზარ დარბაიძე

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი

ეთერი ვადაჩკორია

დიასახლისი

გერონტი მიქაძე

დისციპლინისა და უსაფრთხოების მენეჯერი

ირაკლი წერეთელი

დაცვის თანამშრომელი

დავით წერეთელი

დაცვის თანამშრომელი