მასწავლებლები/სასწავლო პროცესში ჩართული პერსონალი

მასწავლებლები/სასწავლო პროცესში ჩართული პერსონალი

ოლიკო ხუციშვილი

SAT / მათემატიკა და სტატისტიკა

მიხეილ გურგენიძე

ბიზნეს მენეჯმენტი

ეკა უფლისაშვილი

კარიერული დაგეგმვის გაკვეთილები

დავით ნადირაძე

გეოგრაფია / საზოგადოებრივი გეოგრაფია

თამარ მელიქიძე

ქართული ენა და ლიტერატურა
No personnel found, please create the personnel post to use the item.