პერსონალი

ადმინისტრაციული პერსონალი

მაია გურგენიძე

დირექტორი

ლევან გურგენიძე

დირექტორის მოადგილე საოპერაციო მიმართულებით

ნინო ღვინიაშვილი

დირექტორის მოადგილე აკადემიური მიმართულებით

ეკა უფლისაშვილი

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ნანა ჩხატარაშვილი

საქმისმწარმოებელი

ელენე პაპიძე

ბიბლიოთეკის მენეჯერი

დავით ნადირაძე

სოციალური მედიის მენეჯერი

მასწავლებლები და სასწავლო პროცესში ჩართული პერსონალი

ოლიკო ხუციშვილი

SAT / მათემატიკა და სტატისტიკა

მიხეილ გურგენიძე

ბიზნეს მენეჯმენტი

ეკა უფლისაშვილი

კარიერული დაგეგმვის გაკვეთილები

დავით ნადირაძე

გეოგრაფია / საზოგადოებრივი გეოგრაფია

თამარ მელიქიძე

ქართული ენა და ლიტერატურა